نمونه شماره4

⚠️تست فنی خودرو به درخواست مشتریان. انجام میشود⚠️

چه مواردی در تست فنی بازدید میشود؟

⭐بازدید سلامت موتور و گیربکس

⭐بازدید سیستم برقرسانی

⭐بازدید اصالت آپشن

⭐بازدید سیستم تعلیق

⭐بازدید زیربندی مصرف سوخت و بیش از۲۵۰,نقطه دیگر

دیدگاهتان را بنویسید